Συνοπτικός διαγωνισμός έργου για τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ  Π. ΦΑΛΗΡΟΥ.

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  2. ΤΕΥΔ